บริษัท มอเตอร์789 จำกัด

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โดยบริษัทเป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายสินค้าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
อาทิเช่น มอเตอร์ไฟฟ้า, มอเตอร์เกียร์, อินเวอร์เตอร์,เกียร์ทดรอบ, ปั้มลมอุตสาหกรรม, มอเตอร์กันระเบิด, มอเตอร์ เขย่า, มู่เลย์ปรับรอบ เป็นต้น

 

 วิสัยทัศน์ & พันธะกิจ

บริษัทฯ มุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าที่มี คุณภาพ ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานสกลจากต่างประเทศด้วยความมุ่งมั่น ในการก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม บริษัทได้คัดสรรสินค้าทีมีคุณภาพและเพิ่มแบรนด์คุณภาพ เพื่อรับรองความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน

 

 

 นโยบายคุณภาพ

บริษัทมีความมั่น ใจว่าสินค้าที่จำหน่าย รวมถึงการบริการหลังการขายที่รวดเร็วจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีที่สุด
เรารับประกันสินค้า เป็นระยะเวลา 12 เดือนเต็ม นับจากวันที่ซื้อสินค้า (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)

ใบรับรอง