มอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ 3 สาย

มอเตอร์ 2 สาย

Explosion Proof

 

 

 

เกียร์มอเตอร์
เกียร์ทดรอบ

Helical Gear

Worm Gear

Bevel Gear

Variators Speed Gear

Cycloidal Gear

Industrial

มอเตอร์เขย่า

Crompton

OLI

 

 

 

 

โบลเวอร์

LDL

 

 

 

 

 

คัปปลิ้ง
ยอยโซ่

FUJI

MT

KR

CPG

 

 

ปั๊มน้ำ

ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ